Các loại Hộp Bánh Trung Thu

Các mẫu hộp bánh trung thu đang có tại HA Store 2020

Hướng dẫn: Bấm vào tên loại hộp bánh để xem ảnh và thông tin chi tiết

Bộ hộp 6 bánh trung thu 100-150g Việt Nam cao cấp

Hộp 6 bánh trung thu cao cấp 65g trắng

Hộp bánh trung thu cao cấp 6 bánh mini màu vàng đỏ (55-80g)

Hộp trung thu 6 bánh (100-150g)

Bộ túi hộp bánh trung thu 6 bánh 125-200g

Bộ hộp túi trung thu 6 bánh chị hằng xanh 125g

Hộp 4 và 6 bánh HDB 08 (120-180g)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *